Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 7 Kotki

"W koronach drzew"

Rysunek Dla Dzieci. Las Cofer Ilustracja Wektor - Ilustracja złożonej z  dzieci, tło: 154944412

GODZINY DOSTĘPNOŚCI W TYM TYGODNIU: 

ANNA NOWICKA 18.10.2022r, godz. 16.00 - 17.00

JUSTYNA KARPIŃSKA 17.10.2022r. godz. 11.00 - 12.00

KAŻDY KOTEK:

• uczestniczy w zabawach ruchowych
• wykonuje podstawowe ćwiczenia gimnastyczne
• wykonuje czynności porządkowe, samoobsługowe
• inicjuje zabawy konstrukcyjne
• szanuje emocje swoje i innych
• uwrażliwia się na piękno przyrody
• dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego
• współpracuje z rówieśnikami
• nawiązuje relacje rówieśnicze
• obdarza uwagą inne dzieci
• przypomina zasady właściwego zachowania się podczas spaceru po parku
• rozwija wrażliwość zmysłową
• doskonali sprawność grafomotoryczną
• dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie i zjawiska charakterystyczne dla jesieni
• wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat mieszkańców drzew
• prowadzi obserwacje przyrodnicze za pomocą lupy
• rozpoznaje wybrane gatunki drzew (liście i ich owoce)
• ćwiczy motorykę małą podczas wykonywania prac plastycznych
• współtworzy album przyrodniczy
• rozwija wrażliwość zmysłową
• wykonuje proste obliczenia na materiale konkretnym, szacuje „na oko”
• tworzy jesienne opowiadania
• rozwija pamięć i myślenie
• interesuje się literą „l”, „L

Zrób to sam: 

Dzień drzewa - techniki plastyczne z wykorzystaniem szablonu - Moje Dzieci  Kreatywnie Jesienne drzewko - pomysły na prace plastyczne dla dzieci - Dzieciaki w domu 

Pokoloruj wszystkie obrazki rozpoczynające się literką "L,l"

hA4HkGHohgggouyFl6yo3WniPXAAaYfl4MXohhhhpuyOFcDt4FgAwijkhiidesRiEpHa7IYosuvggjNjXMaMOMNt44o4Dm0MfjfDH+CGSQQg5JZJFGHolkkkouyWSTTj4JZZRSTklllVZeiWWWWm7JZZdechYIADs=


Miłej zabawy :)

 

 

Wróć