Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 7 Kotki

Ziemia nasza planeta

 

Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne "Nasza Planeta"

 

 

 

GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI:

Justyna Karpińska: wtorek tj. 27.09.2022 r . od godziny 12.00 do 13.00
Anna Nowicka : wtorek tj. 27.09.2022r. od godziny 11.00 do 12.00

 

Każdy Kotek : 

*uczestniczy zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych

*uczy się samodzielnego korzystania z toalety nabiera nawyku wykonywania czynności higienicznych

*doskonali umiejętność posługiwania się łyżką i widelcem, ze zwróceniem uwagi na prawidłowy chwyt

*dostrzega problemy ekologicznne naszej planety

*wskazuje sposoby radzenia sobie z zagrożeniem naszej planety

*rozumienie znaczenia słowa „odkrywca”

*wzbogaca wiedzę na temat życia pradawnych ludzi

*poznaje kontynenty i części świata na mapie

 

Zrób to sam :)

17.06

 

Wróć