Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 7 Kotki

Kraina bezpieczeństwa

Bezpieczny Przedszkolak

GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI:

Justyna Karpińska: poniedziałek tj. 19.09.2022r. od godziny 11.00 do 12.00

Anna Nowicka : środa tj. 21.09.2022r. od godziny 12.00 do 13.00

KAŻDY KOTEK:

* bierze aktywny udział w zabawach ruchowych

* usprawnia narządy mowy

* kształtuje prawidłową postawę ciała podczas zajęć gimnastycznych oraz zabaw ruchowych

* wymienia sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu

* wyjaśnia pojęcie „bezpieczeństwo”

* przewiduje skutki niebezpiecznego zachowania

* przedstawia ulubioną czynność za pomocą gestu i ruchu

* prawidłowo rozpoznaje rzeczy za pomocą dotyku

* układa obrazek z części

* opowiada, co się dzieje na obrazku

* przestrzega reguł zabawy

* potrafi odszukać parę takich samych znaków

* chętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

*potrafi rozwiązać zagadki słowne, obrazkowe

*rozumie pojęcie „ewakuacja”

*wie jak należy zachować się podczas ewakuacji

*poznaje drogę ewakuacyjną w przedszkolu

*wie do czego służą znaki ewakuacyjne

*potrafi szybko zareagować na umówiony sygnał

* dzieli wyrazy na sylaby

* rozpoznaje głoskę „d” w wyrazach

* kształtuje świadomość własnego ciała

* buduje wypowiedź wielozdaniową

* kształtuje umiejętność porozumiewania się

* dokonuje wyborów ze świadomością ich pozytywnych i negatywnych skutków

* utrwala numery alarmowe

* dostrzega i określa odczuwalne różnice temperatur

* zachowuje ostrożność w kontakcie z gorącymi przedmiotami

* potrafi w parach poruszać się podczas spaceru

* zna zasady bezpiecznego poruszania się blisko ulicy

* uważnie obserwuje ruch na ulicy, w jaki sposób przemieszczają się piesi, a w jaki samochody podczas zmiany świateł

* zna zasady przechodzenia przez jezdnię, wie, że pierwszeństwo mają pojazdy uprzywilejowane

* zwraca uwagę na znaki drogowe podczas spaceru

* przechodzi bezpiecznie na drugą stronę ulicy z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa.

* nazywa niektóre znaki drogowe

* rozróżnia uczestników ruchu: piesi, kierowcy, pasażerowie

* tworzy sygnalizator świetlny, wykorzystując dostępne materiały

* posługuje się pojęciami: „pasy”, „zebra”, „sygnalizator”

Zrób to sam: 

Znaki drogowe do druku i kolorowania - Moje Dzieci Kreatywnie Recuerdo Excelente Tanzania bezpieczni na drodze prace plastyczne pasy w 3d  mesa Escrutinio Caso Wardian

Literatura polecana do do czytania : 

Grzegorz Kasdepke "Ostrożnie ! Wszystko, co powinno wiedzieć dziecko, żeby mogło bezpiecznie bawić się w domu" ; Wydawnicywo Literatura, Łódź 2008  

Miłej zabawy :)

 

Wróć