Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 3 Kaczuszki

 • dzieci

Razem w przedszkolu

CZAS REALIZACJI: 05-09.09.2022

KRĄG TEMATYCZNY: Razem w przedszkolu

Każda Kaczuszka w tym tygodniu powinna:

 • umieć opisać swój wygląd,
 • potrafić dostrzec podobieństwa i różnice w wyglądzie swoim i innych
 • umieć narysować swój portret, przedstawiając na nim poszczególne części twarzy
 • umieć uważnie słuchać utworu literackiego i potrafić udzielić odpowiedzi na pytania związane z jego treścią
 • umieć próbować nazywać emocje swoje i rozpoznać emocje u innych
 • potrafić rozwiązać zagadki słowne
 • znać zasady zachowania się w przedszkolu
 • umieć odróżniać zachowanie bezpieczne od niebezpiecznego
 • umieć porównać liczbę przedmiotów w zbiorach poprzez łączenie w pary
 • znać zwroty grzecznościowe i wiedzieć kiedy się je stosuje

Uczymy się piosenki:

 

Dnia 07.09.2022 odbędzię się zebranie.

Spotykamy się o godzinie 17.15 na sali forum w szkole,

potem przejdziemy do naszej sali.

Zapraszam!

Wróć