Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 2 Misie

Dawne zawody, które ludzie wykonują do dziś

Każdy Miś powinien:

poznawać zawody jakie wykonują jego rodzice

poznawać zawody,które były dawniej i przetrwały do dziś tj kucharz,krawiec,nauczyciel,lekarz i inne

poznawać zawody mniej znane dzieciom takie jak np. ludwisarz, zegarmistrz,

dowiedzieć się,że każda praca jest ważna i potrzebna innym ludziom

rozwiązywać zagadki o zawodach

bliżej poznać na czym polega praca szewca

poznawać różne rodzaje butów na różne pory roku

poznawać wierszyki, opowiadania o ludziach wykonujących różne zawody

poznawać narzędzia pracy i przedmioty potrzebne do wykonywania

różnych zawodów dawniej i dziś

rozwijać spostrzegawczość wzrokową i słuchową poprzez różnorodne zabawy

rozwijać umiejętność liczenia na konkretach

np. liczenie butów,guzików,dzwoneczków,patyczków,uderzeń dzwonków itd.

zastanawiać się kim chciałby zostać w przyszłości- jaki zawód chciałby wykonywać

próbować wcielać się w zabawach tematycznych w role:fryzjera, lekarza,kucharza itd.

próbować rozwiązywać zagadki słowne i obrazkowe

próbować dzielić wyrazy na sylaby, zdania na słowa i je przeliczać(dzieci starsze)

ćwiczyć pamięć poprzez naukę nowych wierszy i piosenek

 

Drodzy Rodzice

Godziny dostępności nauczycieli w tym tygodniu są w ramach dnia otwartego tj 01.02.2023 (środa) w godz.18:00 – 19:00 

Wróć