Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 2 Misie

O prawach dziecka,marzeniach,uczuciach i dniu pluszowego misia

Każdy Miś powinien:

dowiedzieć się,że każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry,wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka

dowiedzieć się w sposób przystępny dla siebie co to jest Konwencja O Prawach Dziecka

dowiedzieć się, że jest taki dzień 20.11 w którym na pamiątkę ustanowienia Konwencji o prawach dziecka przez ONZ poznajemy prawa dzieci na całym świecie

dowiedzieć się jaka organizacja na świecie zabiega najbardziej o przestrzeganie praw dziecka przez osoby dorosłe ale też i dzieci nawzajem wobec siebie

poznać nazwę i zapis tej organizacji - UNICEF

poznawać te prawa, rozumieć je i uczyć się z nich korzystać

powinien obejrzeć na youtube filmy:„Czym są prawa dziecka”

„Wszyscy mamy prawa”

poznać bliżej wybrane prawa dziecka istotne dla małych dzieci

wspólnie z nauczycielem zastanowić się,czy te prawa dzieci są przestrzegane np. teraz w Ukrainie,gdy jest wojna

zastanowić się jak my wszyscy dorośli i dzieci tu w Polsce pomagamy i możemy jeszcze pomóc dzieciom z Ukrainy

zastanowić się wspólnie z nauczycielem jak my wszyscy dorośli i dzieci możemy pomóc dzieciom chorym (przypomnieć sobie akcje charytatywne organizowane w przedszkolu z myślą o chorych dzieciach)takie jak chociażby zbiórka pieniążków i misiów dla dzieci w szpitalach

domyśleć się jakie mają marzenia te dzieci, i jak my możemy pomóc,żeby się spełniły

rozumieć znaczenie pojęcia „marzenia”

w skupieniu słuchać wiersza,piosenki,opowiadania o marzeniach

uczyć się wierszy i piosenek o tematyce marzeń

wyrazić na forum grupy swoje własne marzenia

rozumieć,że każdy ma prawo do przeżywania emocji dobrych i złych ale również, że nie możemy pod wpływem tych emocji krzywdzić innych

uczyć się rozpoznawać i nazywać:w jakim jestem nastroju, jakie przeżywam uczucia, jakie uczucia przeżywają inne osoby

dowiedzieć się jakie jeszcze w tym tygodniu w piątek 25.11będziemy obchodzić święto tj Dzień Pluszowego Misia wspólnie z Motylkami

poznać historię powstania tego święta

przynieść do przedszkola z tej okazji swojego ulubionego misia

i przedstawić go innym dzieciom

słuchać wybranych wierszy i piosenek o misiach

rozwiązywać zagadki o misiach z różnych filmów i bajek

wiedzieć, że zabawki należy szanować

uczestniczyć w zabawach ruchowych z tej okazji razem z dziećmi z grupy Motylki i czerpać z tego radość

wykonać z innymi dziećmi w zespole pracę plastyczną n/t „Wyklejamy misia”

poznać zasady zachowania się podczas wycieczki do Warszawy do manufaktury cukierków

umieć zachować zasady bezpieczeństwa podczas wycieczki (podróży i pobytu w manufakturze)

uważnie obserwować proces produkcyjny cukierków i lizaków w manufakturze

rozwijać motorykę małą poprzez rysowanie, kolorowanie,malowanie farbami,próby wycinania, lepienie itp.

rozwijać spostrzegawczość wzrokową,słuchową, poprzez różnorodne zabawy dydaktyczne

Drogi Misiu

zachęcam Cię do zrobienia z pomocą najbliższych jeszcze jednej pracy plastycznej

https://dzieciakiwdomu.pl/2017/11/mis-kreatywnie.html

Droga Mamo, Droga Babciu uszyjcie misia dla swojego wnuka, wnuczki
może ten film wam pomoże

https://www.youtube.com/watch?v=0d_YczDSFnk

Wróć