Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 2 Misie

  • Światowy Dzień Drzewa

Co nam dają drzewa

Każdy Miś powinien:

rozwijać zainteresowanie przyrodą poprzez obserwacje przyrodnicze

rozwijać zamiłowanie i szacunek do przyrody

zrozumieć dlaczego nie wolno niszczyć przyrody

poznać różne,wybrane gatunki drzew ich liście i owoce

rozpoznawać i nazywać wybrane z pospolitych gatunki drzew liściastych i iglastych:dąb,kasztan,klon,jarzębina,sosna,świerk

wiedzieć,że są i rozróżniać drzewa iglaste i liściaste oraz owocowe

nazywać te drzewa i miejsca,w których rosną:las,park,ogród,sad

poznać rolę drzew w życiu człowieka i zwierząt:wytwarzanie tlenu, drewno na opał,drewno na papier,walory estetyczne drzew,liście,owoce jako pokarm dla zwierząt i ludzi

wyróżniać i nazywać części budowy drzewa

poznać cykl rozwoju drzewa- „od nasionka do drzewa”

dowiedzieć się dlaczego jesienią spadają liście z drzew

nazwać aktualną porę roku i podać jej kilka charakterystycznych cech

poznać piosenki i zabawy o drzewach

śpiewać piosenki a słowa ilustrować ruchem

próbować przeliczać dary drzew:owoce,

nasiona,liście,orzechy

próbować odejmować i dodawać na konkretach np. liściach, żołędziach, kasztanach,orzechach

klasyfikować dary drzew np. ze względu na gatunek

układać dowolne kompozycje z darów drzew(kasztanów,żołędzi, szyszek,orzechów,liści)

rozwijać sprawność manualną poprzez wykonywanie prac plastycznych z wykorzystaniem darów jesieni

 

Współpraca z rodzicami -ewentualne kontakty z nauczycielkami wg potrzeb

Godziny dostępności:

Poniedziałek godz.11:30 – 12:30

Czwartek godz.10:30 – 11:30

Zrób to sam

Drogi Misiu zachęcam Cię do zrobienia z pomocą najbliższych jeszcze jednej pracy plastycznej

Zrób to z Borówką - Kasztanowe stworki

https://www.youtube.com/watch?v=u8kdofaXRfc

 

Wróć