Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 2 Misie

  • kosz z warzywami

Jesienne dary z ogrodu - warzywa

Każdy Miś powinien:

poznawać warzywa za pomocą różnych zmysłów:wzroku, zapachu, smaku

rozróżniać i nazywać popularne warzywa rosnące w naszych ogrodach i na polach

dostrzegać piękno darów jesieni jakimi są warzywa

poznawać znaczenie spożywania warzyw dla zdrowia

zjadać surówki w przedszkolu i w domu przygotowywane z warzyw

grupować warzywa według rodzajów, kształtu, koloru

próbować przeliczać warzywa,

zobaczyć sklep owocowo – warzywny i pracę sprzedawcy

doskonalić sprawność ruchową poprzez zabawy plastyczne i konstrukcyjne

ćwiczyć samodzielność w czynnościach samoobsługowych tj czynności w toalecie,

ubieranie się, rozbieranie, jedzenie

uważnie słuchać wierszy i piosenek o warzywach

zapamiętywać proste piosenki i wierszyki

ćwiczyć pamięć i słuch muzyczny

skupiać się na słuchaniu, rozumieniu i wykonaniu polecenia np. w książce

dowiedzieć się, że 30 września jest Dzień Chłopca

uczestniczyć w atrakcjach przygotowanych z okazji Dnia Chłopca

Współpraca z rodzicami -ewentualne kontakty z nauczycielkami wg potrzeb

Godziny dostępności:

Wtorek godz.10:30 – 11:30

Środa godz.11:30 – 12:30

Wróć