Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 2 Misie

  • Pierwszy dzień w przedszkolu

Misie przyszły do przedszkola

Każdy Miś powinien:

zapoznać się z nauczycielkami prowadzącymi grupę

zapoznać się z pomieszczeniami przedszkolnymi:szatnią, salą grupy i placem zabaw

poznać się z innymi dziećmi chodzącymi do grupy w czasie zabaw i zajęć

przełamywać barierę lęku przed nowym środowiskiem jakim jest dla niego przedszkole

odczuć, że w przedszkolu jest wesoło i bezpiecznie

przekonać się iż pobyt w przedszkolu jest czasowy i kończy się powrotem do domu z rodzicami, czy innymi opiekunami

zaufać wychowawczyniom oraz innym pracownikom przedszkola towarzyszącym mu w czasie pobytu w placówce

zwracać się z prośbą, ze swoim problemem do nauczyciela, pani pomagającej nauczycielowi i pani woźnej

poznać podstawowe zasady bezpiecznej zabawy, bezpiecznego zachowania się w przedszkolu

poznać na miarę swoich możliwości rozkład dnia w przedszkolu i starać się do niego stosować(rozumieć, że jest czas na zabawę, na jedzenie, zajęcia, odpoczynek na leżakach, pobyt na dworze)

znać zasadę "nie oddalania się od grupy" i jej przestrzegać

znać zasadę "sprzątania po zabawie zabawek i odkładania na swoje miejsce"

 

Wróć