Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Dyżur wakacyjny

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  10/2022

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1

w Nowym Dworze Mazowieckim

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w Publicznym Przedszkolu nr 5 w 2022 r.

 

 1. Dyżur wakacyjny w Publicznym Przedszkolu nr 5 w roku 2022 jest organizowany w miesiącu lipcu.
 2. Na dyżur wakacyjny przyjmowane są dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola nr 5 w roku szkolnym 2021/2022.
 3. „Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny” rodzice pobierają z sekretariatu ZSP1.
 4. Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka na dyżur rodzice składają w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2022 r.
 5. Karty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Liczba miejsc na dyżur wakacyjny jest ograniczona.
 7. W przypadku liczby zgłoszeń przewyższających liczbę miejsc pierwszeństwo będą miały dzieci z macierzystej placówki. Pozostałe dzieci będą kierowane do innego dyżurującego przedszkola na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 8. Rodzice zostaną poinformowani o przyjęciu dzieci na dyżur przez dziennik elektroniczny.
 9. Opłatę za wyżywienie 10zł dziennie rodzice uiszczają do 5 lipca 2022 r.
 10. Opłatę za opiekę ponad podstawę programową należy uiścić do 5 sierpnia 2022 r.
 11. Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny stanowi załącznik do niniejszych zasad.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE
DYŻURU WAKACYJNEGO ORGANIZOWANEGO
W NOWODWORSKICH PRZEDSZKOLACH

 

Publiczne Przedszkole nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

1 -  31 lipca 2022 r.

Publiczne Przedszkole nr 2
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Kopernika 89

05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

1 – 30 sierpnia 2022 r.

Publiczne Przedszkole nr 3
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Bohaterów Modlina 26

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ­

1 – 30 sierpnia 2022 r.

Publiczne Przedszkole nr 4
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. 29 Listopada 109

05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

1 - 31 lipca 2022 r.

Publiczne Przedszkole nr 5
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Młodzieżowa 1

05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

1 - 31 lipca 2022 r.

Wróć