Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Konkursy

Konkurs geograficzny „Szkolne pomoce dydaktyczne z geografii”

1. W szkolnym konkursie geograficznym mogą wziąć udział uczniowie klas 5 - 8 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.
2. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i wiedzy geograficznej.
3. Wymogi dotyczące pracy konkursowej:
- każda praca musi być wykonana samodzielnie i indywidualnie,
- oddawaną pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem z oznaczeniem klasy, do której chodzi uczeń,
- na potrzeby konkursu, jako pomoc dydaktyczną rozumie się wszelkie prace trójwymiarowe np. modele, makiety mające związek z treściami geograficznymi i ochroną środowiska.
4. Najlepsze prace, czyli 3 pierwsze miejsca i wyróżnienia, zostaną nagrodzone ocenami celującymi z geografii oraz drobnymi upominkami rzeczowymi.
5. Termin oddawania prac przewidziano do 2.06.2022 r. Prace oddajemy nauczycielom geografii.

Organizatorzy
Irmina Bieńkowska
Mateusz Olszewski

Wróć