Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Konkursy

  • konkurs6

Powiatowy Konkurs Ekologiczny "1 z 9 - Ekologia z ochroną środowiska"

W dniu 29.04.2022 r. odbyła się w naszej szkole Powiatowy Konkurs Ekologiczny "1 z 9 - Ekologia z ochroną środowiska". W konkursie wzięli udział zgłoszeni  uczniowie klas ósmych powiatu nowodworskiego z następujących szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orła Białego w Nowym Dworze Mazowieckim. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań ekologią i ochroną środowiska wśród młodzieży, pogłębianie i poszerzanie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, budzenie wrażliwości na zanieczyszczenia środowiska i poszukiwanie sposobu na zwalczanie zagrożeń ekologicznych spowodowanych działalnością człowieka oraz zakładów przemysłowych oraz integracja młodzieży powiatu nowodworskiego. Konkurs przebiegał  w trzech etapach:

-  I  etap - część pisemna (test zawierający pytania z zakresu biologii, geografii, ekologii, ochrony środowiska),                                           

 - II etap - część ustna, w której wzięło udział 9 najlepszych uczestników, wyłonionych po części pisemnej

- III etap - finał. Do finału przystąpiło trzech uczniów, którzy w drugim etapie jako ostatni zachowali przynajmniej jedną szansę z trzech otrzymanych.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:                         

I miejsce – Marta Bujnowska (Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim)

II miejsce – Karolina Kozioł (Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orła Białego w Nowym Dworze Mazowieckim)

III miejsce – Barbara Ogonek (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim)

Laureaci (1, 2, 3 miejsce) otrzymali nagrody rzeczowe, książki i dyplomy. Wszyscy pozostali uczestnicy drugiego etapu otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Fundatorem nagród było Miasto Nowy Dwór Mazowiecki. Dziękujemy Panu Burmistrzowi za ich ufundowanie. 

  • konkurs 8
  • konkurs 7
  • konkurs1
  • konkurs 9
  • konkurs3
  • konkurs2
  • konkurs5
  • konkurs4
  • konkurs6

Wróć