Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Konkursy

Powiatowy Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim zaprasza uczniów klas IV – VIII szkół powiatu nowodworskiego (zgłoszonych przez nauczycieli) do udziału w Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej, który odbędzie się w dniu  18 listopada 2021 roku o godz. 9.00  w Szkole Podstawowej nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim, ulica Młodzieżowa 3 (dawny budynek gimnazjum).

Celem konkursu jest: upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży szkolnej piękna mowy ojczystej, pogłębianie znajomości polskich pieśni o tematyce patriotycznej, inspirowanie do poszukiwania utworów mało znanych i zapomnianych oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia w załącznikach

Wróć