Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Konkursy

  • Maria Skłodowska-Curie

Konkurs Wiedzy "Kłopot z Panią Skłodowską"

Konkurs wiedzy o Marii Skłodowkiej – Curie

Cele konkursu:

1.Pogłębienie wiedzy na temat Marii Skłodowskiej-Curie jako kobiety, jako matki, jako największej kobiety naukowca, jako dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla.

2.Popularyzacja osiągnięć naukowych Marii Skłodowskiej-Curie.

3.Oddanie hołdu Marii Skłodowskiej-Curie.

 

Regulamin konkursu:

  1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas 7 i 8.
  2. Chęć udziału należy zgłosić u Pani Pauliny Grzesiak.
  3. Konkurs odbędzie się dnia 8 listopada 2021r.
  4. Uczestnicy będą rozwiązywać test z wiedzy o życiu i działalności Marii Skłodowskiej Curie.
  5. Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45 minut.

 

Nagrody:

  1. za uczestnictwo w konkursie pochwały
  2. za wysokie wyniki: pochwały, ocena celująca z chemii oraz bony chemiczne.

 

Wróć