Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Klasy 4-8

  • Aleksandra Wiśniewska

Aleksandra Wiśniewska stypendystką „mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku 2021/2022

Aleksandra Wiśniewska z klasy 7a otrzymała w roku szkolnym 2021/2022 stypendium z „mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”.
Ola w ramach rozwoju pracowała nad projektem edukacyjnym „Królowa międzynarodowa – matematyka po angielsku”. Zgromadziła obszerną bazę terminów matematycznych w języku angielskim, uzupełnioną wzorami i grafiką oraz umieściła je na samodzielnie wykonanej stronie internetowej https://matematykapoangielsku.com/. Zbadała zależności wykorzystania symboliki we wzorach od określeń angielskich. W klasie czwartej przeprowadziła zajęcia rozwijające wykorzystując autorskie krzyżówki z hasłami matematycznymi po angielsku, dostosowując poziom trudności do
możliwości dzieci. Dla klasy siódmej przygotowała prezentację strony internetowej oraz zabawę aktywizującą z wykorzystaniem terminów matematycznych w języku angielskim. Obecnie bierze udział w koloniach językowych.
Otrzymane stypendium pozwoliło jej rozwinąć kompetencje w zakresie języka angielskiego oraz umiejętności informatyczne w zakresie tworzenia stron internetowych, tworzenia krzyżówek, przygotowania zabawy aktywizującej „dobieranie figur i brył do określeń w języku angielskim”.
Poszerzyła umiejętności interpersonalne w zakresie prowadzenia zajęć dla rówieśników i młodszych dzieci, jak również współpracy z opiekunem i innymi nauczycielami. Strona internetowa oraz pomoce dydaktyczne wzbogaciły zasoby szkoły.
Gratulujemy Oli wspaniałych osiągnięć oraz wytrwałości w realizacji obszernego i pracochłonnego projektu!
Opiekunem stypendystki była p. Renata Majcher.

  • siódmoklasistki uczestniczą w grze edukacyjnej
  • czwartoklasiści rozwią krzyżówki przy wsparciu Oli
  • Ola prezentuje własną stronę internetową

Wróć