Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Klasy 4-8

  • Klasa 5c przed pocztą

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Widokówka – poznaj krajobraz mojej małej ojczyzny”.

W tym roku szkolnym uczniowie klasy 5c włączyli się do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Widokówka – poznaj krajobraz mojej małej ojczyzny”. Jego głównymi celami jest nawiązanie kontaktu z inni placówkami oświatowymi w celu wymiany pocztówek oraz stworzenia mapy turystycznej Polski, która ukazuje różnorodność krajobrazu przyrodniczego i kulturowego naszej ojczyzny. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali pocztówki i wysłali je do innych szkół biorących w projekcie. Teraz oczekujemy na pocztówki z innych szkół, aby móc wykonać mapą turystyczną Polski.

 

  • Uczniowie pisz tre pocztwek
  • Ucze wrzuca pocztwk do skrzynki
  • Pocztwka Nowy Dwr Mazowiecki
  • Uczniowie wrzucaj pocztwki do skrzynki
  • Klasa 5c przed poczt
  • Przygotowanie pocztwek do wysyki

Wróć