Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Organizacja pracy szkoły

Organizacja roku szkolnego 2023/2024

 

1.       

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

4 września 2023 r.:

Klasy I – VIII - spotkanie na hali, godz. 9.30

2.       

Pierwsze półrocze:

Drugie półrocze:

4 września 2023 r. – 12 stycznia 2024 r.

29 stycznia  – 21 czerwca 2024 r.

3.       

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

4.       

Ferie zimowe

15 stycznia  – 26 stycznia 2024 r.

5.       

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

6.       

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

3 dni egzaminu ósmoklasisty

2 stycznia 2024 r.

29 – 30 kwietnia 2024 r.

2 maja 2024 r.

31 maja 2024 r.

7.       

Egzamin ósmoklasisty:

- język polski

- matematyka

- język obcy nowożytny

Egzaminy próbne w klasach ósmych

 

Egzaminy poprawkowe

 

 

14 maja 2024 r.

15 maja 2024 r.

16 maja 2024 r.

 

5 – 7 grudnia 2023 r.

 

27 sierpnia 2024 r.

8.       

Zakończenie roku szkolnego:

- klasy VIII

- klasy I – VII

 

20 czerwca 2024 r.

21 czerwca 2024 r.

9.       

Zebrania z rodzicami i dni otwarte

1.      Klasy I: 

5 – 6  września 2023 r.

Na zebraniach są obecni nauczyciele świetlicy:

1a – Maj A.

1b – Ryńska – Pieluchowska I.

1c – Dobrzyńska K.

1d – Pawłowska I.

1e – Radwańska E.

1f – Panasiuk A.

      Klasy II – VIII:

      11 – 13 września 2023 r.

2.      7 grudnia 2023 r.

3.      10 - 11 stycznia 2024 r.

4.      9 maja 2024 r.