Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Pozostałe treści serwisu

Treść strony - Konkursy

  • konkurs

Konkurs fotograficzny

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkolny Konkurs Fotograficzny

JESIENNE PARASOLE

dla dzieci i rodziców z Publicznego Przedszkola nr 5

 

REGULAMIN KONKURSU:


Organizator konkursu:

Publiczne Przedszkole nr 5  w Nowym Dworze Mazowieckim

Koordynatorzy konkursu: 

  Agnieszka Pałaszewska

Anna Cybulska

Termin konkursu:

8 listopada 2021r. - 19 listopada 2021r.

Temat pracy konkursowej:

Jesienne parasole

Ujęcie na fotografii dziecka z parasolem (lub dziecka z rodziną) –

motywem przewodnim jest dziecko i parasol

(czekamy na ciekawe inspiracje).

Cele konkursu: 

Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni dzieci.

Rozwijanie wrażliwości artystycznej.

Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

Prezentacja twórczości dzieci w dziedzinie fotografii.

Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy

spędzania wolnego czasu.

 

Do konkursu może przystąpić każdy przedszkolak z naszej placówki.

Można przesłać tylko 1 zdjęcie (bardzo dobrej jakości). 

W wiadomości proszę napisać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy.

Zdjęcia wysyłamy na adres mail:

agnieszka.palaszewska@zs1.nowydwormaz.pl

lub

anna.cybulska@zs1.nowydwormaz.pl

 

Komisja konkursowa wyłoni prace zwycięzców. 

Prace nagrodzone zostaną wydrukowane na płótnie w formie kolażu

i będą stałym elementem dekoracji w PP5.

Komisja ma prawo dokonać edycji zdjęć.

Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są dyplomy i drobne upominki.

 

Uwagi:
1. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu 
oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz publikację prac na stronie internetowej Publicznego Przedszkola nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

Zachęcamy wszystkie dzieci z naszego przedszkola

do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym!!!