Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Jagódki

  • kosmos

Mali odkrywcy

Każda " Jagódka" powinna :

- umieć wyjaśnić pojęcia : dociekliwość, kosmos, astronauta, rakieta, planeta, załoga, kapitan

- rozwiązywać i tworzyć proste zadania tekstowe

- przeliczać liczebnikami głównymi i porządkowymi

- znać nazwy planet wchodzących w skład Układu Słonecznego

- rozpoznawać literę "p", "P"

- dzielić wyrazy na sylaby, wyodrębniać pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazach

- wymienić wyrazy zaczynające się głoską "p"

- kreślić literę "p" po wzorze zgdonie ze wskazanym kierunkiem

- czytać globalnie proste wyrazy związane z daną tematyką

- śpiewać piosenkę " Kosmiczna wyprawa"

- współpracować z innymi uczestnikami zabawy

Zrób to sam:)

https://www.youtube.com/watch?v=-Qj8IU-rlRs

Wróc