Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Jagódki

  • pojazdy

Wielka wyprawa

Każda " Jagódka" powinna:

- rozpoznawać  i podawać  nazwy różnych pojazdów

- dzielić pojazdy na : wodne, powietrzne i lądowe

- znać sposób poruszania się wybranych pojazdów

- wiedzieć do czego służą mapy

- znać różne rodzaje map

- potrafić zaznaczyć na mapie główne miasta, charakterystyczne miejsca Polski

- rozpoznawać literę "r", "R"

- dzielić wyrazy na sylaby, wyodrębniać pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazach

- wymienić wyrazy zaczynające się głoską "r"

- kreślić literę "r" po wzorze zgdonie ze wskazanym kierunkiem

- odczytywać krótkie wyrazy

- znać cyfrę "7"

- dokładnie przeliczać elementy na konkretach

- skonstruować grę planszową

- czerpać radość ze wspólnych zabaw muzyczno - ruchowych

Zabawy taneczne z fifidance:

https://www.fifidance.pl/videos/fifinowosci/fifikulturysta/?wpvsopen=1

https://www.fifidance.pl/videos/fifiradosc/jestem-radosc/?wpvsopen=1

Zrób to sam:)

https://www.youtube.com/watch?v=cZfUeR7adB4&t=53s

 

Wróc