Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Jagódki

  • sport

Sport to zdrowie

Każda " Jagódka" powinna :

- wiedzieć jakie korzyści przynosi sport i aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu

- dostrzegać znaczenie słowa " fair play" w sporcie

- wymienić nazwy sportów zimowych i sprzętów sportowych

- klasyfikować figury geometryczne wg kilku cech

- czytać globalnie wyrazy : narty, łyżwy, sanki

- wypowiadać się na dany temat pełnymi zdaniami

- śpiewać piosenkę " Sypie śnieżek"

- reagować na kilka sygnałów dźwiękowych

- grać na instrumnetach perkusyjnych ( talerze, dzwonki...)

- zgodnie współpracować w grupie z innymi dziećmi

- rozpoznawać literę "z", "Z"

- dzielić wyrazy na sylaby, wyodrębniać pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazach

- kreślić literę "z" po wzorze zgdonie ze wskazanym kierunkiem

- wymienić wyrazy zaczynające się głoską "z"

Zabawy taneczne z fifidance

https://www.fifidance.pl/videos/fifiuczucia/taniec-dziendobrynek/?wpvsopen=1

https://www.fifidance.pl/videos/fifizajecia/cwiczenia-wartownika/?wpvsopen=1

Zrób to sam:)

https://www.youtube.com/watch?v=gxj4_Y-Uhrs&t=7s

 

Wróc