Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Liski

  • zeanj

Wakacje

CZAS REALIZACJI:28-30.06.2021

KRĄG TEMATYCZNY: Wakacje

Każdy „Lisek” powinien:

 umieć  zgodnie współżyć z kolegami z grupy,

widzieć, jak ważną rolę w życiu odgrywa przyjaźń,

potrafić formułować krótkie wypowiedzi na dany temat,

wiedzieć, jak należy dbać o przyjaciel

wiedzieć, jakie cechy posiada prawdziwy przyjaciel

wiedzieć, że przyjaźń należy pielęgnować

potrafić nazwać i pokazać wybrane emocje

znać podstawowe emocje i wie jak sobie  z nimi radzić

umieć przeliczać elementy w zbiorze

potrafić odczytać nazwy wybranych miast Polski

Wróć