Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Liski

Żegnamy przedszkole

CZAS REALIZACJI:14-18.06..2021

KRĄG TEMATYCZNY: Idzie lato przez świat.

Każdy „Lisek” powinien:

- potrafić odpowiadać na pytania do tekstu;  

- umieć wyjaśniać własnymi słowami pojęcie rozwaga; 

- potrafić podać przykłady sytuacji, w jakich należy wykazać się rozwagą; 

- umieć dokonać oceny zachowania na podstawie scenek; 

- potrafić czytać globalnie nazwy jezior;  

- umieć wymienić charakterystyczne cechy krajobrazu jezior;  

- wiedzieć jakie mogą  go spotkać niebezpieczeństwa podczas pobytu nad jeziorem;  

- znać zasady bezpiecznego zachowania się nad jeziorem;

- znać skojarzenia ze słowem tata

- potrafić wyrażać myśli gestem; 

- umieć interpretować opowieści ruchem; 

- potrafić zrobić upominek dla taty. 

- potrafić czytać samodzielnie lub globalnie nazwy przedmiotów, nazwy miast w górach;  

- umieć odmierzać odległość za pomocą miarki umownej; 

- potrafić wskazać różnice i podobieństwa pomiędzy dwoma rodzajami gór, np. Bieszczady i Tatry Wysokie; 

- znać zasady bezpiecznego zachowania w górach;  

- umieć tworzyć zbiory o wskazanej liczbie elementów;  

- potrafić określać liczbę brakujących elementów; 

 - umieć szybko przeliczać elementy; 

- potrafić poruszać się w rytmie piosenki;  

- umieć śpiewać w zespole piosenkę;  

- umieć nazwać przedmioty rozpoznawane za pomocą dotyku;  

- potrafić klasyfikować przedmioty;  

- potrafić uzupełniać ciąg sylab;  

- umieć rysować kontur, łącząc kropki; 

ZRÓB TO SAM:

Zamki z piasku:

https://youtu.be/hTNpX0C1kXA

 

Wróć