Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Liski

  • lato

Lato- czas zabawy

CZAS REALIZACJI:07-11.06..2021

KRĄG TEMATYCZNY: Lato- czas zabawy.

Każdy „Lisek” powinien:

-potrafić odpowiadać na pytania do tekstu; 

-umieć własnymi słowami wyjaśniać znaczenie pojęcia szczęście

-potrafić ilustrować ruchem swoje emocje; 

-umieć wypowiadać się zdaniami na temat ilustracji; 

-potrafić wyrażać w rysunku swój nastrój

-umieć wypowiadać się na temat znaczenia słońca dla życia na ziemi  

-potrafić integrować się z grupą 

-umieć odkodowywać nazwy, dokonując obliczeń; 

-potrafić odczytywać nazwy roślin; 

-umieć dobierać etykiety do zdjęć; 

-potrafić rozwiązywać zagadki; 

-potrafić wycinać z papieru; 

-umieć rysować wg wzoru i z natury; 

-potrafić komponować pracę z elementów wg wzoru; 

-potrafić tańczyć w grupie taniec „Stonoga”; 

-umieć angażować się w wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych 

-znać rozwiązanie zagadki; 

-potrafić podpisać obrazki za pomocą etykiet; 

-potrafić pisać po śladzie; 

-wiedzieć jakie jest znaczenie owadów dla człowieka lub innych zwierząt; 

-umieć wycinać elementy pracy plastycznej; 

-potrafić składać elementy wg instrukcji; 

-umieć precyzyjnie składać koła;  

-potrafić rysować spiralę na kole; 

-znać słowo zaczynające się głoską kończącą poprzednie słowo; 

-potrafić uzupełnić ilustrację brakującymi elementami; 

-tworzyć nowy wyraz z głosek innych wyrazów; 

-potrafić pisać litery w liniaturze; 

-potrafić przedstawić efekty obserwacji w formie rysunku; 

ZRÓB TO SAM:

Jak zrobić latawiec?

https://youtu.be/wxZc3RZx4yI

Wróć