Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Liski

  • Bajki

Bajki, baśnie, legendy.

CZAS REALIZACJI:17-21.05.2021

KRĄG TEMATYCZNY: Baśnie, bajki, legendy.

Każdy Lisek powinien :
- umieć uporządkować zdarzenia według chronologii
- umieć rozróżnić fikcję od rzeczywistości
- wiedzieć, jak wygląda litera ł, Ł
- umieć dokonać analizy i syntezy wybranych wyrazów
- potrafić znaleźć wyrazy zaczynające się na literę ł
- znać pojęcia –legenda, pisarz, poeta
- wiedzieć czym zajmuje się pisarz i poeta
-umieć dodawać i odejmować w zakresie 10
- znać wybrane baśnie i bajki
- potrafić dopasować atrybut do postaci bajkowej
-potrafi wykonać rysunek ulubionej postaci bajkowej
- znać zapis graficzny liczby 10
- potrafić zapisywać czynności matematyczne za pomocą cyfr i znaków matematycznych
- wiedzieć , jak używać liczebników porządkowych
- wiedzieć jak przebiega proces tworzenia książki
- wiedzieć, jak nazywają się osoby niezbędne do stworzenia książki- pisarz, drukarz, korektor, ilustrator, redaktor
- znać różne rodzaje książek-papierowa, ebook, audiobook
- znać historię książki, wiedzieć jak zmieniała się na przestrzeni lat
- umieć uważnie słuchać tekstu czytanego i nagranego(audiobook)

 

Wróć