Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Liski

Książka – mój przyjaciel

CZAS REALIZACJI: 10-14.05.2021

KRĄG TEMATYCZNY: Książka – mój przyjaciel 

Każdy "Lisek" powinien:

- potrafić odpowiadać zdaniami na pytania do tekstu;  

- umieć wyjaśnić własnymi słowami pojęcie wiedza; 

- potrafić dobierać brakujące elementy obrazka;  

- umieć tworzyć krótką wypowiedź na temat ilustracji, posługując się wszystkimi częściami mowy;  

- wiedzieć, że książki stanowią źródło wiedzy; 

- potrafić deklamować tekst przysłowia w podanym rytmie; 

- umieć wskazać różnice i podobieństwa pomiędzy księgarnią a antykwariatem;  

- potrafić czytać wyrazy;  

- umieć komponować pracę plastyczną na podany temat z wykorzystaniem wyciętych elementów;  

- potrafić precyzyjnie rysować linie po śladzie;  

- umieć łączyć ze sobą takie same znaki;  

- znać miejsca, w których można kupić książki;  

- potrafić opowiadać o powodach i sposobach szanowania książek; 

- umieć kodować czynności matematyczne z wykorzystaniem cyfr i znaków;  

- umieć wskazać cyfrę 0 wśród innych cyfr;  

- potrafić wykonywać obliczenia na zbiorach zastępczych lub w pamięci;  

- umieć porządkować zbiory wg wskazanej zasady- rosnąco lub malejąco;  

- potrafić pisać po śladzie cyfrę 0;  

- umieć posługiwać się monetami w sytuacji zabawy;

- potrafić wykonywać sekwencje określonych ruchów do piosenki; 

- umieć śpiewać zwrotkę i refren piosenki;  

- potrafić angażować się w wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych;  

- potrafić numerować postacie zgodnie z treścią wiersza; 

- umieć wycinać po narysowanej linii; - dorysowuje elementy twarzy; 

- potrafić łączyć elementy pracy; 

- potrafić aktywnie wykorzystywać swoje umiejętności do współorganizowania zabawy;

- wiedzieć jakie sią jego atrybuty, mocne strony; 

ZRÓB TO SAM:

Zakładka do książki:

https://youtu.be/jZMo422tzyw

Wróć