Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Liski

Mali odkrywcy

KRĄG TEMATYCZNY: Mali odkrywcy 

Każdy „Lisek” powinien:

- umieć odpowiadać na pytania do tekstu;  

- potrafić wyjaśniać własnymi słowami znaczenie pojęcia dociekliwość;  

- umieć czytać globalnie nazwy wskazanych przedmiotów;  

- potrafić dokumentować wyniki obserwacji;  

- umieć podsumować wyniki obserwacji w formie wypowiedzi;  

- umieć angażować się w zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne

- potrafić poruszać się w przestrzeni zgodnie z rytmem;  

- umieć różnicować głoski b, p, d w wyrazach;  

- potrafić dokonać analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów;  

- umieć wskazać litery p, P wśród innych liter;  

- potrafić czytać proste sylaby, wyrazy i zdania w zakresie poznanych liter

- potrafić wypowiadać się swobodnie na temat pojęć astronauta, astronom;  

- umieć wykonywać ruchy zgodnie z rytmem piosenki „Kosmiczna wyprawa”;  

- umieć wyrażać i argumentować swoje stanowisko;  

- umieć wyodrębniać z zadania – opowieści istotne informacje;  

- potrafić kodować czynności matematyczne za pomocą cyfr i znaków;  

- umieć przeliczać na zborach zastępczych;  

- potrafić naśladować ruchy N. podczas tańca; 

- potrafić śpiewać piosenkę „Kosmiczne wyprawa”;  

- umieć naśladować podane ruchy oraz rytmy;  

- umieć tworzyć improwizacje słowne; wskazuje różnice pomiędzy obrazkami;  

- potrafić wskazać w tekście litery p, P; uzupełnia wyrazy brakującymi sylabami;  

- umieć czytać proste wyrazy; 

- umieć współpracować w zespole podczas tworzenia pracy plastycznej

- potrafić tworzyć konstrukcje przestrzenne z wyobraźni;  

- umieć czytać globalnie nazwy planet;  

- umieć posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi;  

- umieć rozróżniać kierunki w przestrzeni: prawa, lewa;  

- potrafić konstruować wg instrukcji N.;  

- potrafić stawiać hipotezy i weryfikuje je na podstawie obserwacji wyników doświadczenia; 

- uczestniczyć w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach ruchowych; 

ZRÓB TO SAM:

https://youtu.be/mRg-bpD4_Ww

 

Wróć