Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Liski

Wiosna tuż-tuż

KRĄG TEMATYCZNY: Wiosna tuż-tuż

CZAS REALIZACJI:05-19.03.2021

Każdy „Lisek” powinien:

-potrafić prezentować swoje zdanie i je uzasadniać;  

- umieć wyjaśnić pojęcie rolnik;  

- potrafi uświadomić sobie znaczenie pracy rolnika w produkcji żywności;  

- umieć współpracować z rówieśnikami podczas składania obrazka;  

- umieć nazywać przeznaczenie maszyn rolniczych przedstawionych na zdjęciu; 

-potrafić wskazać znak minus wśród innych znaków;  

- umieć wykorzystać znaki do kodowania czynności matematycznych;  

- potrafić kreślić cyfry i znak minus po śladzie i samodzielnie w kratkach;  

- potrafić układać zadania – opowiadania;  

- potrafić odpowiadać na pytania dotyczące tekstu;  

- znać nazwy czynności związanych z pracą w gospodarstwie;  

- umieć wypowiadać się na temat zajęć w gospodarstwie w formie pracy plastycznej;  

- wiedzieć, jaka jest odpowiedzialność pracy rolnika – opieka nad zwierzętami hodowlanymi; 

- potrafić malować farbami. 

- znać rozwiązania zagadki;  

- umieć czytać nazwy produktów spożywczych ser, mleko, masło;  

- potrafić dokonać analizy i syntezy słuchowej sylabowej i głoskowej wyrazów;  

-rozpoznawać i wskazywać litery j, J wśród innych liter;  

- potrafić czytać sylaby, proste wyrazy i zdania w zakresie wprowadzonych liter; 

-potrafić tworzyć kompozycję z wcześniej przygotowanych elementów 

-umieć zgodnie pracować w grupie

- potrafić wypowiadać się na temat ilustracji – budować kilkuzdaniową wypowiedź;  

- potrafić dokonać analizy słuchowej nazw elementów na obrazku;  

- umieć poruszać się figurami tańca „Furman”;  

- potrafić ilustrować treść wiersza za pomocą dźwięków wydobywanych za pomocą wybranych przedmiotów;  

- potrafić ilustrować ruchem rytm i charakter utworu „Ptasi berek”; 

- umieć łączyć elementy kompozycji, zwracając uwagę na estetykę pracy

- potrafić wyjaśnić własnymi słowami znaczenie pojęć siać, sadzić;  

- umieć konstruować wg podanej instrukcji;  

- wiedzieć jaka jest możliwość innego wykorzystania materiałów odpadowych;  

- potrafić porządkować sekwencje czasowe;  

- znać i posługiwać się pojęciami najpierw, potem, na końcu podczas opowiadania 

- potrafić angażować się w zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne; 

 

ZRÓB TO SAM:

Wionenne kwiaty:

https://youtu.be/U45ElGk5Dlw

Wiosenne drzewko:

https://youtu.be/2FjRnpKuT5k

Malowanie pianą:

https://youtu.be/y6rdOlGst7I

 

Wróć