Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Liski

Nadchodzi wiosna.

KRĄG TEMATYCZNY: Nadchodzi wiosna.

CZAS REALIZACJI:08-12.03.2021

Każdy „Lisek” powinien:

- umieć  określić czym różni się piękno wewnętrzne od zewnętrznego i wiedzieć, że ważniejsze jest piękno wewnętrzne człowieka niż wygląd zewnętrzny

- potrafić, określić co to jest „piękno” i co może być piękne

-umieć dostrzec piękno przyrody, miejsc, wiedzieć, jakie słowa i zwyczaje są „piękne”

- wiedzieć, kiedy obchodzimy „Dzień kobiet”

- czerpać radość z przygotowania  i wręczania prezentów innym

- umieć współpracować  z rówieśnikami podczas wykonywania zadania; rozumieć, że współdziałanie z innymi ludźmi, w konkretnym celu przynosi większe efekty niż działanie w pojedynkę

- znać charakterystyczne elementy pogody marcowej;

- umieć wyjaśnić znaczenie przysłowia „w marcu jak w garncu’;

- potrafić wybrać ubrania odpowiednie do pogody;

- wiedzieć, do czego potrzebna człowiekowi witamina c i na co ma wpływ

- umieć dokonać analizy i syntezy słuchowej sylabowej i głoskowej wyrazów;

- potrafić wskazać litery c, C wśród innych liter;

-umieć, stworzyć zbiory o wskazanej liczbie elementów; porównać liczebność zbiorów;

- wiedzieć, jak prawidłowo używać znaków =, >, <;

- potrafić posługiwać się liczbą 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym; umieć wskazać cyfrę 8 wśród innych;

- wiedzieć, że trzeba ochraniać ptaki i ptasie gniazda w okresie przedwiośnia i wczesnej wiosny;

- umieć wyjaśnić własnymi słowami znaczenie wyrażenia „wiosenne porządki”;

- umieć realizować rytm piosenki z pomocą instrumentów perkusyjnych;

- umieć śpiewać piosenkę „Drzewo mieszkanie” w zespole;

- umieć aktywnie uczestniczyć w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych

 

Zróbcie wspólnie w domu:

Bukiet na Dzień kobiet

https://www.jaskoweklimaty.pl/kwiaty-diy-inspiracje-na-prace-z-dziecmi/

 

Kolorowe ptaszki, które mogą ozdobić Wasze okna lub krzaki w ogrodzie:

https://www.youtube.com/watch?v=aZoHDsSzgNM

 

Bociana z produktów spożywczych dostępnych w domu:

https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/795-bocian-bialy

 

 

Wróć