Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Liski

  • wielka wyprawa

Wielka wyprawa

CZAS REALIZACJI:01-05.03.2021

KRĄG TEMATYCZNY: Wielka wyprawa.

Każdy „Lisek” powinien:

- potrafić wdrażać własne strategie podczas zabaw twórczych;  

- umieć wyjaśnić własnymi słowami pojęcie odkrywca;  

- znać znaczenie ciekawości i odkrywania;  

- potrafić opowiadać o swoich wrażeniach, odczuciach związanych z odkrywaniem;  

- wiedzieć,  jak uzupełnić brakujące elementy w ilustracji;

- umieć aktywnie uczestniczyć w zabawach parateatralnych; 

- nazywać pojazdy wodne;  

- umieć czytać globalnie nazwy pojazdów wodnych; 

- potrafić powtarzać prezentowane układy rytmiczne;

- rozpoznawać pojazdy na podstawie odgłosów;  

- potrafić podzielić pojazdy na wodne, lądowe i powietrzne;  

- potrafić dokonać analizy i syntezy słuchowej sylabowej i głoskowej;  

- umieć wskazać litery r, R wśród innych liter;  

- potrafić czytać sylaby, proste wyrazy i zdania w zakresie poznanych liter;  

umieć lepić figurkę pojazdu z plasteliny; 

- potrafić wskazać różnice i podobieństwa pomiędzy dwoma dowolnymi pojazdami;  

- umieć wyjaśnić znaczenie pojęcie pojazd bezzałogowy; 

- potrafić tworzyć zbiory siedmioelementowe;  

- umieć wskazać cyfrę 7 wśród innych cyfr;  

- nazywać cyfrę 7;  

- potrafić sprawnie posługiwać się nazwami dni tygodnia 

- znać nazwę aktualnego dnia tygodnia, poprzedniego i następnego; 

- znać i potrafi wyjaśnić pojęcie mapa;  

- potrafić aktywnie uczestniczyć w konstruowaniu mapy Polski z gotowych elementów  

- umieć pracować w zespole;  

- potrafić wykorzystać swoją wiedzę na temat Polski do tworzenia mapy;  

- potrafić naśladować odgłosy pojazdów;  

- rozpoznawać nazwę pojazdu na podstawie odgłosów;  

- potrafić odkodować informacje;  

- umieć kreślić wzory w liniaturze po śladzie i samodzielnie;  

- potrafić angażować się w pracę podczas konstruowania gry; 

- potrafić aktywnie uczestniczyć w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych; 

 

ZRÓB TO SAM:

samochód:

https://youtu.be/Og2dj6WBpr8

rakieta kosmiczna:

https://youtu.be/-Qj8IU-rlRs

Wróć