Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Liski

  • żywioły

Siły przyrody

CZAS REALIZACJI: 15-19.02.2021

KRĄG TEMATYCZNY: Siły przyrody

Każdy „Lisek” powinien:

-znać znaczenie słów szczęście i miłość 

-potrafić z skupieniu słuchać opowiadania 

-wiedzieć jak obchodzone są walentynki w innych krajach 

-umieć się odprężyć podczas masażyku relaksacyjnego 

- śpiewać piosenki: "Miłość",“Góra kangura” ,"Lisek dance"

- wyciąć serca z karki i ułożyć je w odpowiednią kompozycję 

-znać zasady zabawy cichy przyjaciel 

-wiedzieć, jak dbać o przyjaciela przez cały tydzień 

-znać układy taneczne z fifiDance: “Góra kangura” "Lisek dance"

-znać nazwy czterech żywiołów; 

-wybierać elementy kojarzące się z żywiołami;  

-umieć określać zagrożenia i korzyści płynące ze strony żywiołów; 

-wypowiadać swoje zdanie na temat oglądanego materiału (film, ilustracje);  

- uzasadnić swoje zdanie; 

- formułować zasady dotyczące ochrony środowiska; 

- angażować się w zabawy ze śpiewem i zabawy ruchowe;  

- umieć malować farbami

- wyjaśnić własnymi słowami znaczenie pojęć minerały, geolog;  

- wskazać podobieństwa i różnice pomiędzy różnymi rodzajami soli;  

 -wykonać pracę plastyczną: "zakochany kotek" "kotek z kółek origami" 

- znać i posługiwać się znakami >, <, = podczas porównywania liczebności zbiorów; 

-wiedzieć, jak zajmować się kotem 

-wołać kota w różnych językach 

-bawić się przy muzyce 

-wycinać i przyklejać elementy na kartkę 

-wymienić kolejne etapy krążenia wody w przyrodzie;  

- znać nazwy słyszanych dźwięków;  

- określić różne stany skupienia wody;  

- opowiadać o efektach doświadczenia na podstawie obserwacji;  

- czytać globalnie wyraz woda;  

-rozpoznawać i realizować rytm piosenki;

- być otwarty na nowe doświadczenia sensoryczne;  

- znać nazwy różnych zbiorników wodnych;  

- prezentować swoje stanowisko w dyskusji i je uzasadnia;  

-znać niektóre zagrożeni związane z wodą; 

- aktywnie uczestniczyć w zabawach ruchowych, rytmicznych i ćwiczeniach gimnastycznych; 

 

Zabawy taneczne fifiDance:

“Góra kangura”

https://www.fifidance.pl/videos/fifinowosci/gora-kangura/?wpvsopen=1 

"Lisek dance"

https://www.fifidance.pl/videos/fifiradosc/lisek-dance/?wpvsopen=1 

 

ZRÓB TO SAM-propozycje:

10 prostych eksperymentów

https://dziecisawazne.pl/10-prostych-eksperymentow-dla-przedszkolakow/

Wróć