Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Smerfy

  • Lato

Lato – czas zabawy

Każdy Smerf powinien:

- opisywać zmiany w przyrodzie charakterystyczne dla lata;

- podać propozycje spędzania czasu wolnego latem;

- wypowiadać się na temat swoich marzeń związanych z wakacjami;

- określić, w jakich miejscach będzie/można wypoczywać w czasie wakacji;

- wskazywać na mapie wybrane miejsca letniego wypoczynku;

- rozpoznawać i nazywać polskie krajobrazy na obrazkach: morze, góry, jeziora, niziny;

- posługiwać się nazwami pojazdów i miejsc, z których wyruszają: dworzec kolejowy, lotnisko, port, dworzec autobusowy;

- rozumieć znaczenie znaków informacyjnych;

- dobierać obrazki przedstawiające przedmioty potrzebne nad morzem, w górach, nad jeziorem;

- opisać historię powstania bursztynu, podać sposoby jego wykorzystania;

- wskazać sposoby odpoczywania nad wodą;

- wiedzieć, jakie rzeczy należy zabrać w góry;

- znać zasady, jakich należy przestrzegać podczas wycieczek górskich;

- wskazać gatunki fauny i flory charakterystyczne dla regionu;

- rozumieć konieczność chronienia przyrody tego regionu;

- znać popularne rośliny łąkowe;

- uświadomić sobie znaczenia małych zwierząt dla środowiska oraz konieczności ich ochrony;

- kształtować właściwe postawy i zachowania w sytuacjach trudnych oraz wiedzieć, jak i kogo może prosić o pomoc;

- utrwalić znajomość telefonów alarmowych służb ratowniczych;

- dostrzegać i uzupełniać sekwencje rytmiczne;

- doskonalić umiejętność klasyfikowania ze względu na różne kryteria;

- doskonalić umiejętności sprawnego dodawania i odejmowania oraz kodowania i dekodowania informacji;

- uczestniczyć w inscenizacji z okazji zakończenia roku;

- wypowiadać się na temat swoich wspomnień z przedszkola;

- angażować się w zabawy taneczne oraz ruchowe.

 

 

Zrób to sam:)

  • lato
  • lato
  • lato
  • lato
  • lato
  • lato
  • lato
  • lato
  • lato

Wróć