Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Smerfy

  • pojady

Wielka wyprawa

Każdy Smerf powinien:

-wyjaśniać własnymi słowami pojęcia: odkrywca, pojazd bezzałogowy;

-uświadamiać sobie znaczenie ciekawości i odkrywania;

-dzielić pojazdy na wodne, lądowe i powietrzne;

-klasyfikować pojazdy wg określonej cechy;

-wskazywać różnice i podobieństwa pomiędzy dwoma dowolnymi pojazdami;

-sprawnie posługiwać się nazwami dni tygodnia – podawać nazwę aktualnego dnia tygodnia, poprzedniego i następnego;

-wymieniać nazwy dni tygodnia w j. angielskim;

-czytać sylaby, proste wyrazy i zdania w zakresie poznanych liter;

-rozpoznać i nazywać cyfrę 7;

-znać obraz graficzny drukowanych liter „G” i „g”, identyfikować je w tekście, odczytywać proste wyrazy z ich udziałem;

-rozwiązywać proste działania matematyczne z użyciem liczb 1 do 9 oraz znaków: +, -,=.

 

Wróć