Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Smerfy

  • Żywioły

Cztery Żywioły

 

Każdy Smerf powinien:

-oceniać skutki działania wiatru w kategoriach pomaga, niszczy;

-określać sposoby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami;

-wyjaśniać przebieg i efekty doświadczeń na podstawie własnej wiedzy i obserwacji;

-określać cechy różnych rodzajów ziemi;

-podawać nazwy źródeł ognia;

-określać zagrożenia i korzyści płynące od ognia;

-wyjaśniać własnymi słowami pojęcia wulkan, lawa, magma;

-różnicować pojęcia wulkan czynny, wulkan uśpiony, wulkan wygasły;

-uświadamiać sobie, że woda to skarb bez którego nie mogłoby istnieć życie na Ziemi, ale też groźny żywioł, który może zniszczyć przyrodę;

-doskonalić umiejętność dodawania i odejmowania na konkretach;

-aktywnie uczestniczyć w zabawach zorganizowanych z okazji Dnia Kota.

Wróć