Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Terapeuta pedagogiczny

  • wzrok

Percepcja wzrokowa

Percepcja wzrokowa jest zdolnością do rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych, które znajdują się w polu widzenia człowieka. Bodźce te są interpretowane w zależności od doświadczeń. Nie chodzi więc o samą zdolność widzenia, ale o przetwarzanie przez mózg tego, co widzimy.

 

Rodzicu, jeśli zauważyłeś, że dziecko:

- zauważa małą ilość szczegółów na obrazkach,

- rysuje obrazki ubogie w szczegóły,

- ma trudności w rozpoznawaniu przedmiotów na obrazkach,

- ma trudności z odwzorowywaniem figur geometrycznych i ich układów,

- niechętnie bawi się układankami,

- niechętnie układa historyjki obrazkowe,

- niechętnie układa z klocków według wzoru,

- ma trudności z zapamiętaniem kształtów liter i cyfr

może to świadczyć o trudnościach w zakresie percepcji wzrokowej.

 

Jak możesz pomóc?

Wraz z dzieckiem:

- dobierajcie w pary obrazki (takie same)- gra Memory,

- składajcie obrazek z części (np. pociętą pocztówkę),

- wyodrębniajcie różnice między obrazkami (można wykorzystać obrazki z dziecięcych gazetek- ilość różnic jest określona)

- układajcie figury według wzoru (rodzic przygotowuje dwa komplety figur, układa swoje figury, następnie dziecko układa drugi komplet w taki sam sposób),

- opisujcie obrazek lub otaczającą rzeczywistość (Co się dzieje na obrazku?, Jak ubrane są osoby?, Jak wyglądają budynki? itp.),

- wyszukujcie elementy na obrazku lub podczas spaceru (Czy na tym obrazku jest jakieś zwierzę?, Wskaż mi kto ma czapkę- opisz ją? itd.)

- poćwiczcie pamięć wzrokową- pokazujemy dziecku obrazek przez kilka sekund, zakrywamy go, potem zadajemy pytania dotyczące obrazka, np. Co było na obrazku?, Ile było lalek/ misiów?

- układajcie puzzle,

- zagrajcie w „Piotrusia”.

 

 

Wróć