Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Terapeuta SI

  • kids

Modulacja sensorycznato regulacja wejściowych informacji sensorycznych przez mózg.
Odnosi się do tego, jak dziecko reguluje swoje reakcje na wrażenia. Dzięki modulacji sensorycznej potrafimy określić na jakie informacje sensoryczne musimy zwrócić uwagę a jakie możemy zignorować. Modulacja sensoryczna następuje nieświadomie i zachodzi
wtedy, gdy istnieje równowaga między hamowaniem a wzmacnianiem.


Zaburzenia modulacji sensorycznej wiążą się głównie z nieprawidłowym wzmacnianiem lub hamowaniem bodźców sensorycznych /przedsionkowych, proprioceptywnych, dotykowych, wzrokowych, słuchowych, węchowych/.

 

Niektóre dzieci ze złą modulacją są nadwrażliwe inne podwrażliwe, są takie, które poszukują wrażeń sensorycznych oraz takie, które raz ich szukają, a raz unikają.


Nadwrażliwość sensoryczna nadmierna reaktywność sensoryczna – bodźce są zbyt mocno wzmacniane przez mózg. Układ nerwowy dziecka z nadwrażliwością sensoryczną
reaguje nadmiernie na stymulacje o umiarkowanym nasileniu /delikatny dotyk może boleć, zwykłe codzienne dźwięki są zbyt głośne, zapachy powodują mdłości, światło słoneczne
oślepia/. Takie dzieci przez cały czas są czujne, mogą odczuwać lęk
i niepewność. Mają potrzebę kontrolowania otoczenia, aby wpływać na poziom stymulacji
sensorycznej.


Podwrażliwość sensoryczna /obniżona reaktywność sensoryczna – bodźce są nadmiernie hamowane. Dziecko reaguje na wrażenia z mniejszą intensywnością,
potrzebuje mocniejszej stymulacji, by osiągnąć zwykły poziom pobudzenia. Dziecko bierne, bez inicjatywy.
Poszukiwanie sensoryczne – dziecko pragnie większej stymulacji niż jego rówieśnicy, wciąż szuka energicznych doświadczeń, potrzebuje stymulacji i lubi ją.


Przy nieprawidłowościach w procesie modulacji dochodzi zwykle do dezintegracjizachowania, gdyż ma ona wpływ na uwagę, ruchliwość, pobudzenie, wrażliwość i emocje.

 

Zaburzenia modulacji sensorycznej:

Nadwrażliwość sensoryczna

Obronność dotykowa

Niepewność grawitacyjna

Nadwrażliwość słuchowa

Nadwrażliwość  wzrokowa

Nadwrażliwość węchowa/smakowa

Podwrażliwość sensoryczna

Podwrażliwość dotykowa

Podwrażliwość proprioceptywna

Podwrażliwość przedsionkowa

Podwrażliwość słuchowa

Podwrażliwość wzrokowa

Podwrażliwość węchowa/smakowa

Poszukiwanie wrażeń sensorycznych

Wróć