Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Logopeda

Rozwjanie mowy dziecka

Rozwijanie mowy u dziecka

Zabawy rozwijające mowę u dziecka

„(...) Nie ma lepszej metody poznawania sposobu,

w jakim małe dziecko myśli spontanicznie i postrzega świat,

niż jego własna aktywność w zabawie (…)

Jean Piaget

         ZABAWA to podstawowa forma aktywności wieku dziecięcego. Poprzez zabawę dziecko doznaje przyjemność, radość co jest bodźcem do dalszego działania, jest też sposobem uczenia się

        

CECHY ZABAWY:

-       swobodna, dobrowolna, wewnętrznie umotywowana, nie na skutek czyjegoś polecenia

-       działanie bezinteresowne i odmienność świata zabawy, zamkniętego umownymi granicami czasu i przestrzeni, swoboda wyborze rekwizytów, przedmiotów do zabawy

-        w zabawie występuje element napięcia – emocje, zaangażowanie w pewną czynność, dzieci mają budowania nastroju grozy, niebezpieczeństwa, zagrożenia

 

 

         ZNACZENIE ZABAWY W ROZWOJU DZIECKA:

 

-       zaspokaja szereg potrzeb psychicznych,

 

-       wyzwala wiarę we własne siły

 

-       daje możliwość wyrażania uczuć i emocji oraz komunikacji tych stanów otoczenia ( poprzez formy werbalne i czynnościowe)

 

-       wyzwala w wychowanku możliwości twórcze

 

-       pomaga w wyzbyciu się kompleksów, nieśmiałości, lęku

 

-       przyzwyczajania się do wytrwałości

 

-       zapewnia odprężenie i dobre samopoczucie

 

 ROLA ZABAWY LOGOPEDYCZNEJ W ROZWOJU MOWY

 * ćwiczenia logopedyczne rozluźniają, łagodzą zmęczenie podczas zajęć logopedycznych

 

* naturalnie przyswaja drogą zapamiętywania i kojarzenia: nowe słowa, pojęcia*  stymuluję i motywuje dziecko do mowy

 

*  umiejętne stosowanie zabawy pozwala na łatwiejszą współpracę z rodzicami, ponieważ zabawy są proste, łatwe do zapamiętania i powtórzenia w domu

 

W terapii logopedycznej, logopeda stosuje różne ćwiczenia i zadania, zwracając uwagę aby miały one formę zabawy lub gier. Różnorodność zabaw uatrakcyjnia terapię, zachęca a nie zniechęca do uczęszczania na nie.    

 

        

PRZYKŁADEM TAKICH ZABAW LOGOPEDYCZNYCH SĄ ĆWICZENIA ORTOFONICZNE

 

  1. ZABAWY ODDECHOWE:

„ gorąca zupa” - ręce w kształcie miseczki, dmuchamy na nie ciągłym strumieniem powietrza, gra na instrumentach np. : flecie

 

„zmarznięte dłonie” - wdech nosem i na jednym wydechu chuchamy na ręce

  1. ZABAWY LOGORYTMICZNE – zabawy muzyczne z elementami gimnastyki, kształtując ruchy całego ciała, wpływają na usprawnienie narządów mowy np.:

„skoczek” - dziecko skacze w rytm muzyki: obunóż- na dźwięk tamburyna z nogi na nogę

 

  1. ZABAWY DZWIĘKONAŚLADOWCZE – kształcą wrażliwość słuchową dziecka, ćwiczą cały aparat mowy. Wyrazy dzwiękonaśladowcze są łatwiejsze do wymówienia niż słowa np.:

 

- „ naśladowanie” - obrazki przedstawiające słowa dzwiękonaśladowcze pokazujemy dziecku kolejno każdy z nich. Na widok obrazka dziecko odzywa się odpowiednim dzwiękiem np.: hau-hau i jednocześnie porusza się, naśladując ruchy zwierzęcia i gestykulując

 

- „ w lesie”- w lesie dzieci zbierają grzyby. W pewnym momencie zrywa się wiatr – dzieci głosem naśladują szum wiatru (szu -szu, szu – szu) za chwilę zaczyna padać deszcz (kap - kap). „Patrzcie deszczyk przestał padać wyjrzało słoneczko”. Posłuchajcie jak dzięcioł puka (stuk - puk). Zobaczcie panowie drwale piłują drzewo (zzz, zzz). A teraz słyszycie, gdzieś na drzewie ćwierka ptaszek (ćwir, ćwir). Dzieci powtarzają wyżej wymienione dzwięki.

 

PRZYKŁADY MATERIAŁÓW DO ZABAW LOGOPEDYCZNYCH

 

KSIĄŻECZKI TEMATYCZNE – pozwalające rozwijać, bogacić słownictwo – rozwijające umiejętność budowania zdań, opowiadania na dany temat pt. „Obrazki dla najmłodszych” (seria zawiera m in. Zwierzęta, Na wsi, Kolory, Robimy zakupy), kolorowe ilustracje, naklejki zachęcające dzieci do pracy

 

DOMINO LOGOEDYCZNE OPOZYCJA GŁOSEK L-R - „Domino logopedyczne opozycja głosek L-J, wydawnictwo „SAMO-POL”

 

„ GRY PLANSZOWE” np.: przygotowujące do prawidłowej danej głoski, których celem jest rozwój mowy dziecka w zakresie poprawnej wymowy głosek, poszerzania słownictwa czynnego oraz rozwoju percepcji słuchowej, tak ważnej w nauce mówienia, pisania i czytania.

 

 

Jak bawić się z małym dzieckim aby rozwjać jego mowę ????

 

Rzeczowniki.

Przedstawiamy dziecku kilka rzeczy. Zadajemy pytanie i odpowiadamy. Póżniej zadajemy tylko pytanie dziecku i czekamy na odpowiedź.

- Co? Miś

- Co? Auto

- Co? Lala

Jeżeli dziecko potrafi pracować z obrazkami, to mogą one służyć do utrwalenia i urozmaicenia ćwiczeń.

Możemy ćwiczyć nawet na zakupach ;) O! Co to? Banan? Tak, to jest banan. O! A tu co jest? Jajka! O! A tu co jest? Chleb? Wszystko już mamy kupione.

W rzeczowniku dodajemy dla kontrastu DOPEŁNIACZ i BIERNIK !! To formy, które są najważniejsze! DOPEŁNIACZ to jest klasyczna zabawa w JEST/NIE MA. Pamiętamy o zadawaniu pytania, np. O jest jajko! Milenka je jajko, mniam, mniam. Chowamy za siebie kartonik z jajkiem i pytamy: Czego nie ma? Nie ma jajka. BIERNIK wprowadzamy przez pytanie Co? (Kogo? Co? widzę? dotykam? jem?). Co Milenka pije? Milenka pije sok. A mama co pije? Mama pije kawę. Co je Milenka? Milenka je jajko.

Kiedy się bawić?

Tego typu zabawy podczas których programujemy dziecku język polski możemy prowadzić podczas codziennych czynności. Staramy się tak prowadzić rozmowę, aby podać dziecku schematy gramatyczne, które pozwolą mu samodzielnie potem opisać tę sytuację.

Wybieramy sobie to co dziecku jest bliskie i znajome np. dom, spacer, kąpiel, jedzenie, zwierzęta, ubrania itp. i rozmawiamy.

Zabawy stolikowe – do pobrania.

  1. Ćwiczenia czasownikowe (więcej czynności do pobrania---> czynności, czasowniki, co robi?)

Wróć