Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Pozostałe treści serwisu

Treść strony - Sekretariat

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

8 lipca 2022 r. w godzinach 9.00 - 13.00

w budynku ul. Młodzieżowa 1

Wróć