Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 5 Koraliki

  • kosmos

Kosmos co to takiego?

Każdy " Koralik" :

-rozwija swoje zainteresowania kosmosem

- poznaje ciekawostki związane z kosmosem

- poznaje nazwy planet w Układzie Słonecznym

- poznaje i nazywa niektóre obiekty w przestrzeni kosmicznej

- rozwija wyobraźnię i fantazję poprzez zdobywanie wiedzy o kosmosie

- posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych

- rozróżnia podstawowe figury geometryczne

- określa kierunki przedmiotów i wskazuje ich położenie względem własnej osoby

- określa liczebność zbiorów i przyporządkowuje właściwą liczbę

- uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach porannych

- wykonuje prace plastyczne związane z daną tematyką

Zrób to sam:)

https://www.youtube.com/watch?v=QNCxe1mknTo

Miłej zabawy :)

W tym tygodniu godzina dostępności jest przeznaczona dla dzieci. 

Wróć