Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Aktualności świetlicy

  • Akcja ekologiczna (2)

Akcja ekologiczna

20.09.2021r. uczniowie klas II-III zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki uczestniczyli w akcji ekologicznej. Rozpoczęto ją pogadanką na temat bezpieczeństwa oraz celów głównych akcji. Dzieci sprzątały teren lasu Dębinka. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie - wychowawcy świetlicy M. Józefowicz, A. Maj, A. Panasiuk

  • Akcja ekologiczna (3)
  • Akcja ekologiczna (1)
  • Akcja ekologiczna (4)

Wróć