Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Akcje

  • tytuł projektu

„Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II. - Naucz się z nami jak zostać „Mistrzem” swojego  portfela”

Nasza szkoła bierze udział w projekcje pt. „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II. - Naucz się z nami jak zostać „Mistrzem” swojego  portfela”.
Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości ekonomicznej i wiedzy finansowej w zakresie bezpiecznego inwestowania oraz oszczędzania u uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych uczestniczących w projekcie.
W ramach projektu opracowano scenariusze dydaktyczne w tematyce:
1) Zarządzanie finansami własnej  rodziny - jak efektywnie oszczędzać i inwestować aby zapewnić rodzinie płynność finansową, bezpieczeństwo finansowe  oraz zgromadzić wystarczającą ilość aktywów na emeryturę.
2)  Poszukiwanie bezpieczeństwa na rynkach finansowych - jak sprawdzić wiarygodność instytucji finansowej oraz jak korzystać z nowoczesnych technologii w obrocie bezgotówkowym.
Przy realizacji Projektu przygotowanego przez Uniwersytet Warszawski i Narodowy Bank Polski połączono edukację stacjonarną z zastosowaniem e-learningu, ze szczególnym uwzględnieniem symulacyjnej gry decyzyjnej.
Każdy uczeń biorący udział w zajęciach będzie mógł wziąć udział w konkursie (gra on-line).  Ideą proponowanej gry online jest stworzenie symulacji, podejmowania odpowiednich decyzji w czasie, w zakresie inwestowania i oszczędzania, z uwzględnieniem sytuacji rynkowych i zmian życiowych. Zwycięzcą w grze w ramach każdej ze szkół, będzie osoba, która zmaksymalizuje swoje zyski i podejmie najwięcej odpowiednich decyzji dotyczących inwestowania.
 
Renata Majcher
  • uczniowie pracują w grupach
  • uczniowie klas 8 podczas zajęć
  • uczniowie klas 7 podczas zajęć

Wróć