Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Akcje

  • Idą_świeta_kartka

”IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ!” ogólnopolska kampania społeczna

W tym roku nasza szkoła bierze udział w kampanii organizowanej przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg  pt. “IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ 2”, która rozpoczyna się już dzisiaj i potrwa do końca grudnia 2021 roku.
Kampania dotycząca wysyłania kartek jest przeznaczona dla wszystkich klas IV – VIII. 

CELE KAMPANII:
1.Przeciwdziałanie fonoholizmowi oraz e-uzależnieniom u dzieci.
2.Wzmacnianie więzi rodzinnych.
3.Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i językowych u dzieci, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży, rozwijanie kompetencji cyfrowych.
4.Kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia.

Każda klasa, która chce dołączyć do projektu otrzymuje 3 kartki. Uczniowie piszą wspólnie życzenia świąteczne na kartce i wysyłają je. Kartki świąteczne mogą być adresowane do różnych instytucji lub  do osób starszych, samotnych, przebywających w szpitalach, rodziny  itp.
Klasa, która chce wysłać więcej kartek, może wydrukować dodatkowe. Są dostępne na stronie: https://idaswieta.com/nasze-kartki/

Wróć