Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Dyżur wakacyjny

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  8/2021

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1

w Nowym Dworze Mazowieckim

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w Publicznym Przedszkolu nr 5 w 2021 r.

 

 1. Dyżur wakacyjny w Publicznym Przedszkolu nr 5 w roku 2021 jest organizowany w miesiącu lipcu.
 2. Na dyżur wakacyjny przyjmowane są wyłącznie dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola nr 5 w roku szkolnym 2020/2021.
 3. „Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny” rodzice pobierają ze strony internetowej ZSP1 https://www.zs1.nowydwormaz.pl/ .
 4. Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka na dyżur rodzice składają w urnie wystawionej w wejściu głównym do Publicznego Przedszkola nr5 lub drogą elektroniczną na adres pp5@zs1.nowydwormaz.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2021 r.
 5. Karty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Liczba miejsc na dyżur wakacyjny jest ograniczona.
 7. W przypadku liczby zgłoszeń przewyższających liczbę miejsc pierwszeństwo będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia oraz innych podmiotów realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Komisja ma prawo zwrócić się o dostarczenie zaświadczeń od pracodawcy o zatrudnieniu rodziców.
 8. Rodzice zostaną poinformowani o przyjęciu dzieci na dyżur wakacyjny przez dziennik elektroniczny do 11 czerwca.
 9. Opłatę za wyżywienie 9zł dziennie oraz za usługi świadczone ponad podstawę programową (1zł za każdą rozpoczętą godzinę) rodzice uiszczają do 25 czerwca 2021 r.
 10. Kwota i numery kont do uiszczenia opłat zostaną wysłane na adres mailowy.
 11. Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny stanowi załącznik do niniejszych zasad.
 12. Procedura funkcjonowania Publicznego Przedszkola nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim w okresie epidemii Covid-19 stanowi integralną część zasad organizacji dyżurów.

 

 

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny