Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

 

6:30 – 8:20  

 • zabawy swobodne w kącikach zainteresowań z niewielkim udziałem nauczyciela,
 • ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe,
 • czynności organizacyjne,
 • zajęcia indywidualne ze specjalistami,

8:20 – 9:00  

 • zabiegi higieniczne przed i po śniadaniu,
 • ŚNIADANIE,
 • czynności organizacyjne,

9:00 – 10:30

 • zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego,
 • zajęcia dodatkowe ( język angielski, muzykoterapia, zajęcia ogólno - ruchowe -korektywa, religia),
 • zabawy swobodne w kącikach zainteresowań z niewielkim udziałem nauczyciela,
 • praca wyrównawcza,
 • zajęcia indywidualne ze specjalistami,

10:30 – 12:00

 • czynności samoobsługowe, higieniczne, opiekuńcze, organizacyjne,
 • II ŚNIADANIE,
 • zajęcia indywidualne ze specjalistami,
 • zabawy na dworze: w ogrodzie, na boisku - gry i zabawy ruchowe, zabawy sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, przyrodnicze i ogrodnicze.

12:00 – 14:00 

 • czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne przed i po zupie,
 • ZUPA,
 • odpoczynek, zajęcia relaksacyjne, bajkoterapia,
 • zajęcia ze specjalistami,
 • zabawy dowolne, zabawy ruchowe, zabawy tematyczne,

14:00 – 14:30 

 • zabiegi higieniczne przed i po II daniu,
 • II DANIE /obiad/,

14:30 – 17:00 

 • praca wyrównawcza,
 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań,
 • zajęcia dodatkowe,
 • zajęcia indywidualne ze specjalistami.