Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Liski

Nasze podróże

KRĄG TEMATYCZNY: Nasze podróże

Każdy „Lisek” powinien:

- potrafić wypowiadać się na temat podróżowania na podstawie swojej wiedzy i doświadczeń;  

- umieć skoncentrować uwagę na przebiegu zabawy, zajęcia;   

- potrafić wybierać przedmioty potrzebne w pracy podróżnika;  

- umieć układać zdania na określony temat;  

- potrafić czytać globalnie wyrazy; 

- potrafić dorysować brakujące elementy w obrazku;

- potrafić czytać globalnie wyrazy Arktyka, Antarktyda, Inuita;  

- potrafić określać różnice pomiędzy Arktyką a Antarktydą;  

- umieć wybierać przedmioty użyteczne podczas wyprawy polarnej i uzasadnia swój wybór;  

- potrafić układać zadanie tekstowe;  

- umieć manipulować znakami +, = oraz cyframi 1–9 do kodowania czynności matematycznych;  

- umieć porządkować zdarzenia w historyjce obrazkowej;  

- potrafić tworzyć opowiadanie na podstawie historyjki. 

- potrafić wyjaśnić znaczenie pojęć karawana, fatamorgana, gepard, gazela;  

- umieć dokonać analizy i syntezy słuchowej sylabowej i głoskowej wyrazów;  

- umieć wskazywać litery g, G wśród innych liter; 

- umieć czytać sylaby, wyrazy i proste zdania w zakresie poznanych liter; 

- potrafić wyrażać swoją wiedzę w formie pracy plastycznej; 

-rozumieć znaczenie ochrony przyrody i stosowanie w tym celu różnych środków 

-znać niebezpieczeństwa grożące środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka 

-wiedzieć, że wszyscy ludzie muszą dbać o środowisko naturalne 

-znać ekologiczny sposób wyrzucania śmieci (segregacja odpadów) 

- znać prezentowane bajki i ich bohaterów  

- potrafić uważnie słuchać czytany tekst  

- rozpoznać swoje imię – napis wśród innych wizytówek  

- potrafić współpracować i współdziałać z innymi dziećmi  

- potrafić ozdabiać według własnego pomysłu zakładkę do książki 

ZRÓB TO SAM:

https://youtu.be/jcks-fATQiE

 

Wróć