Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Raczki

  • wiosna

"Wiosenne przebudzenie".

Każdy "Raczek" powinien:

 

znać pory roku;

dostrzegać zmiany zachodzące w naturze wczesną wiosną;

znać zwiastuny wiosny;

znać i rozumieć znaczenie powiedzenia "W marcu jak w garncu";

określać pogodę za oknem;

rozpoznawać i nazywać zjawiska atmosferyczne;

potrafi wybrać ubrania odpowiednie do pogody;

słuchać uważnie piosenki "Kasza marcowa" i opowiadać o jej treści;

ilustrować treść piosenki ruchem, gestem;

tworzyć improwizację ruchową i instrumentalną do poznanej piosenki;

znać pierwsze wiosenne kwiaty: przebiśnieg, krokus, hiacynt;

wiedzieć, która część to kwiat, łodyga, liść;

reagować na ustalony sygnał dźwiękowy;

słuchać opowiadania " Jak bałwanek wiosny szukał";

układać historyjkę obrazkową do wysłuchanego opowidania;

umieć dokonać analizy i syntezy słuchowej sylabowej i głoskowej wyrazów;

wiedzieć, że trzeba ochraniać ptaki i ptasie gniazda w okresie przedwiośnia i wczesnej wiosny;

znać ptaki, które przylatują do nas wiosną: bocian biały, jaskółka, skowronek, 

umieć wyjaśnić własnymi słowami znaczenie wyrażenia „wiosenne porządki”;

umieć aktywnie uczestniczyć w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.

Zrób to sam :)

https://www.youtube.com/watch?v=Nbd6YT7aFos

Wróć