Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Historia szkoły

 • Logo szkoły

Historia Szkoły

Pierwszego września 1985 roku złote słońce wstało nad Nowym Dworem. Jego roześmiane promienie witały dzieci idące do szkoły. Dla maluchów z Osiedla Młodych był to dzień szczególny. Rozpoczynała pracę Szkoła Podstawowa Nr 7 dla nauczania początkowego. Radość jednak była połowiczna. Budynek szkoły nie był wykończony. Uczniów i nauczycieli przyjęła pod swoje skrzydła Szkoła Podstawowa Nr 2 w dzielnicy Nowodworzanka.

 • Historia szkoły
 • Historia szkoły
 • Historia szkoły

Oficjalne otwarcie Szkoły wyznaczono na dzień 11 listopada 1985 r..” Pierwszym dyrektorem została Pani Marianna Nowosielska, a Szkoła Podstawowa nr 7 rozpoczęła pisanie swojej historii. Szkolne życie wypełniały coraz to nowe wydarzenia. Uroczystość za uroczystością, koło za kołem, konkurs za konkursem, akcja goni akcję. Wycieczki, Zielone Szkoły, bale, turnieje, dni integracyjne, zawody sportowe i codzienne edukacyjne zmagania.

 • Historia szkoły
 • Historia szkoły
 • Historia szkoły
 • Historia szkoły
 • Historia szkoły
 • Historia szkoły

W 2001 roku do klas I – III dołączyły klasy IV – VI, a dyrektorem szkoły została Pani Urszula Kamińska. Dzieci uczyły się w dwóch budynkach – młodsze – w budynku Siódemki, a starsze w budynku Publicznego Gimnazjum nr 2. Od tego momentu wszyscy zaczęli marzyć o rozbudowie szkoły.

 • Historia szkoły
 • Historia szkoły
 • Historia szkoły

W 2003 roku Szkoła Podstawowa nr 7 – jako pierwsza w gminie –  zdobyła zaszczytny tytuł „Szkoły z Klasą”, a 18 listopada 2005 roku, w dwudziestą rocznicę powstania, podczas uroczystości z udziałem władz miasta, dostojników kościelnych, dyrektorów placówek oświatowo – wychowawczych i całej społeczności szkolnej, otrzymała imię Orła Białego. Wyboru imienia dokonali wspólnie uczniowie, nauczyciele i rodzice.

 • Historia szkoły
 • Historia szkoły
 • Historia szkoły
 • Historia szkoły
 • Historia szkoły
 • Historia szkoły

18 listopada 2010 roku, w dwudziestopięciolecie powstania szkoły, podjęto decyzję o jej rozbudowie. Prace budowlane trwały prawie 3 lata. Z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, z dnia na dzień szkoła rosła, piękniała i stawała się coraz bardziej funkcjonalna.
1 września 2012 roku Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orła Białego weszła w skład Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, którego dyrektorem została Pani Agnieszka Pindel.

 • Historia szkoły
 • Historia szkoły
 • Historia szkoły
 • Historia szkoły
 • Historia szkoły
 • Historia szkoły

Rozbudowę szkoły zakończono w 2013 roku. Od 1 września wszyscy uczą się i pracują w jednym budynku. Nasza szkoła jest nareszcie duża, jasna, przestronna, nowoczesna, kolorowa, przyjazna uczniom, bezpieczna i bogata w pomoce dydaktyczne.

W ramach udziału w pilotażowym programie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła” otrzymaliśmy laptopy, tablice multimedialne, rzutnik, urządzenia wielofunkcyjne i inny sprzęt, a w ramach programu „Radosna Szkoła” dla najmłodszych powstał plac zabaw, który dostarczy rozrywki i wrażeń na długie lata.

 • Historia szkoły
 • Historia szkoły
 • Historia szkoły
 • Historia szkoły
 • Historia szkoły
 • Historia szkoły
 • Historia szkoły
 • Historia szkoły
 • Historia szkoły

W roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 7 – jako jedyna w gminie – otrzymała tytuł Szkoły w Ruchu.

W 2016 roku ukończono budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1. Oficjalne otwarcie hali nastąpiło 9 lutego 2017 roku. To radosne wydarzenie splotło się z jubileuszem trzydziestolecia istnienia szkoły. Możliwość korzystania z nowej hali sportowej stała się dla całego Zespołu Szkół nr 1 wspaniałym prezentem urodzinowym.

1 września 2017 roku, na skutek reformy edukacji, przywrócono ośmioletnią szkołę podstawową (w której do roku szkolnego 2018/2019 będą funkcjonować oddziały gimnazjalne), a Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim stał się Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła Białego odnoszą sukcesy w konkursach wiedzowych, artystycznych i sportowych na szczeblach gminy, powiatu, województwa i kraju oraz biorą udział w różnych projektach edukacyjnych (w tym: współfinansowanych  ze środków Unii Europejskiej).

Szkoła ma bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych. Zapewnia pomoc logopedy, terapeuty pedagogicznego, psychologa, pedagoga, rehabilitanta oraz terapeutów stymulacji polisensorycznej (w dwóch aspektach – SI i Sala Doświadczania Świata).