Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Regulamin

BIBLIOTEKA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  nr 1 mieści się w budynkach Szkoły Podstawowej nr 7  przy ul. Młodzieżowej 1 oraz Młodzieżowej 3.

 

     Czytelnikom oferujemy interesujące książki z literatury pięknej i popularnonaukowej, zbiory specjalne, czasopisma dla uczniów i nauczycieli oraz  pomoce dydaktyczne.

Biblioteka szkolna jest:

  1. Interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarza  i nauczycieli oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy.
  2. Ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
  3. Ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.
  4. Biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły wobec uczniów: kształcąco-wychowawczej,  opiekuńczo-wychowawczej i kulturalno-rekreacyjnej;
  5. Biblioteka służy nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, wspiera ich dokształcanie, doskonalenie zawodowe i pracę twórczą.
  6. Szkolne Centrum Multimedialne i Informacyjne służy wszystkim uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom naszej szkoły. Sposób korzystania  z Centrum określa odrębny regulamin.
  7. Zasady udostępniania zbiorów określa regulamin wypożyczalni i czytelni biblioteki szkolnej.
  8. Biblioteka szkolna jest miejscem, w którym każdy czytelnik może spędzić wolny czas.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Wypożyczalnia i Czytelnia

Regulamin Szkolnego Centrum Multimedialnego i Informacyjnego w Szkole Podstawowej nr 7 im. Orła Białego

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW, MATRIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH, W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM