Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Terapeuta pedagogiczny

  • slwonictwo

Wzbogacanie słownictwa dziecka

Dziecko w okresie przedszkolnym doskonali zdolność komunikowania się z innymi.

Zbyt ubogi zasób słownictwa ogranicza rozumienie tego co mówimy do dziecka, jak też formułowanie przez dziecko pełnej wypowiedzi.

Rodzicu, oto kilka zabaw i ćwiczeń, które mogą być prowadzone przy każdej okazji, np. podczas ubierania się, podróży, spaceru itp. Nie wymagają specjalnych pomocy. Proponowane zabawy nie tylko rozwijają słownictwo dziecka, ale również rozwijają inwencję twórczą, doskonalą analizę i syntezę słowną oraz stymulują proces myślenia.

1. Zachęcanie dziecka do swobodnych wypowiedzi na temat przeżyć.

2. Wprowadzanie nowych pojęć.

3. Wyciąganie wniosków na podstawie wysłuchanej bajki. Zastanawianie się co by było, gdyby…

4. Opisywanie obrazków, mijanych budynków, zabawek.

5. Kończenie rozpoczętych zdań.

6. Opowiadanie historyjek, obejrzanych filmów, ilustracji.

7. Układanie pytań do wysłuchanego tekstu.

8. Wymyślanie innego zakończenia przeczytanej baśni.

9. Recytacja krótkich wierszyków.

10. Tworzenie rodzin wyrazów, np. dom- domowy- domator- domownik.

11.Układanie rymów do wyrazów.

12.Dobieranie słów łączący się tematycznie, np. Do pokoju wstawimy…(łóżko, szafę, biurko, …)

13.Dodawanie słów o przeciwnym znaczeniu, np. słodki- gorzki.

14. Wyszukiwanie słów, które brzmią tak samo, a znaczą coś innego, np. zamek- budowla, zamek do drzwi, suwak.

15. Określanie czy wypowiedź jest prawdziwa czy nie, np. : Kot siedzi na drzewie i szczeka. Krowa daje mleko. Wezmę parasol, bo świeci słońce.

16.Układanie zagadek- opisujemy wybrany przedmiot, ale nie podajemy nazwy, aby dziecko mogło odgadnąć o czym myślimy. Potem zamiana.

17. Posłuchaj, poszukaj, znajdź. Chowamy wybrany przedmiot, opisujemy miejsce, np. To co schowałam znajduje się w pokoju, między kanapą a stolikiem, jest miękkie i kolorowe.

18.Tworzenie dialogów, inscenizacji, opowiadań według własnego pomysłu, np. rozmowa pluszaków, odwiedziny lalki u misia itp.

19. Rozwijanie zdań, np. Talerz stoi. Talerz stoi na stole. Talerz z zupą stoi na stole.

20. Układanie zdań z wykorzystaniem podanych słów.

21. Dobieranie określeń, np. jaki możę być fotel?

22. Wymyślanie własnych opowiadań. Dziecko może opowiadanie wzbogacić ilustracjami.Wróć