Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Terapeuta pedagogiczny

  • sluch

Percepcja słuchowa to zdolność do odbioru dźwięków, ich rozpoznawania, różnicowania i zapamiętywania. Warunkiem koniecznym do rozwoju percepcji słuchowej  jest sprawnie działający narząd słuchu.


Rodzicu, jeśli zauważyłeś u swojego dziecka:
- nieumiejętność różnicowania dźwięków,
- problemy z ustaleniem skąd pochodzi dźwięk,
- problemy z powtórzeniem krótkiej sekwencji dźwięków,
- problemy z policzeniem ilości usłyszanych dźwięków,
- trudności w budowaniu wypowiedzi słownych,
- niechęć do słuchania bajek i wierszyków,
- niski poziom przyswajania tekstów wierszyków, piosenek, rymowanek,
- problemy z rozumieniem poleceń,
- problemy z wysłuchaniem głosek w nagłosie lub wygłosie,
- problemy z głoskowaniem i sylabizowaniem,
może to świadczyć o obniżeniu sprawności percepcji słuchowej.


Jak możesz pomóc?


Baw się z dzieckiem w:
∙ Rozpoznawanie głosów i dźwięków, np przedmiotów - przykładowe zabawy: „Co mam w kubeczku?” (cukier, kamyki, gwoździe, monety itp.), „Z której strony dochodzi dźwięk?”, „Co słyszysz za oknem?”
 ∙ Rozpoznawanie głosów najbliższych osób (dziecko z zawiązanymi oczami rozpoznaje głosy mamy, taty, rodzeństwa, babci, dziadka)
∙ Liczenie ilości usłyszanych dźwięków.
∙ Odtwarzanie usłyszanego rytmu.
∙ Wykonywanie określonej czynności na umówiony dźwięk, np. usiąść, wstać, klasnąć w ręce.
∙ Powtarzanie po jednym wersie wierszyka.
∙ Odnajdywanie obrazków, przedmiotów, których nazwy zostały wypowiedziane sylabami.
∙ Szukanie nazw zwierząt, przedmiotów, których nazwy rozpoczynają się podaną głoską, np. w, k, r.
∙ Szukanie rymów do słów, tworzenie rymu  przez nie kończenie wersu wiersza.
∙ „Zabawa w robota”- wydawanie poleceń sylabami.
∙ Kończenie słów rozpoczynających się konkretną sylabą, np. ka- myk, ka- napa.
∙ Układanie tyle klocków ile sylab słyszy dziecko w podanym wyrazie.
∙ Wyszukiwanie ostatniej sylaby w wyrazie.
∙ „Zabawa w sklep”- dzisiaj w sklepie możemy kupić tylko rzeczy na wybraną sylabę lub głoskę.
∙ Zabawa w wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się ostatnią sylabą lub głoską poprzedniego wyrazu, np. (ostatnia sylaba) mewa- waga- gazeta- tata; (ostatnia głoska) mewa- arbuz- zegar- rower.
∙ Śpiewanie z dzieckiem piosenek, w trakcie śpiewania można tupać, klaskać w rytm melodii.
∙ Stworzenie orkiestry kuchennej przy pomocy garnków, łyżek, tarek. Można rozpoznawać dźwięki poszczególnych instrumentów z zamkniętymi oczami.

 

 

Wróć